Seaview Hotel

Gửi liên hệ cho khách sạn Seaview nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào !Xem bản đồ bên dưới

Để tìm

đúng vị trí
Bạn có câu hỏi ?

Điền vào mẫu

để kết nối với chúng tôi

Chúng tôi sẽ phản hồi nhanh nhất có thể . Xin cám ơn !


Điện thoại

(0254) 3 868 386 - 01695 365959

Address

Tổ 18, Khu Phố Hải Tân, TT Long Hải, H. Long Điền, BRVT.

Email

seaviewlonghaihotel@gmail.com